Mosquito Screen

Mosquito Screen

มุ้งลวดผลิตจากไฟเบอร์กลาสคุณภาพพรีเมียม มีความยืดหยุ่นสูง โดยนอกจากสามารถป้องกันยุงร้ายได้แล้ว ยังทำหน้าที่กรองแสงแดดที่เข้ามาภายในอาคารได้

Product Description

ข้อดีของการติดตั้งมุ้งลวด

  • มุ้งลวดช่วยป้องกันยุงเข้ามาภายในบ้าน ช่วยลดอันตรายจากโรคต่างๆที่มียุงเป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น
  • มุ้งลวดช่วยให้อากาศถ่ายเท ลดกลิ่นอับภายในห้อง
  • มุ้งลวดช่วยป้องกันฝุ่นที่ปลิวไม่ให้เข้ามาภายในอาคาร
  • มุ้งลวดช่วยกรองแสงที่เข้ามาภายในได้ในระดับหนึ่ง

LUXE DÉCOR ผู้ให้บริการงานผ้าม่านครบวงจร