Curtains & Blinds

LUXE DÉCOR มีผ้าม่านหลากหลาย อาทิ ม่านจีบ, ม่านลอน, ม่านพับ, ม่านม้วน, มู่ลี่ ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

Fabrics

LUXE DÉCOR มีประเภทผ้าหลากหลายรูปแบบ อาทิ ผ้าม่าน Black Out , ผ้าม่านสุขภาพกันไรฝุ่น , ผ้าม่านโปร่ง ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

Accessories

รายละเอียดคือสิ่งสำคัญที่ช่วยให้บ้านคุณสวย และ ดูดีขึ้น LUXE DÉCOR จึงมีอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความสวยงาม และ การใช้งานที่ง่ายขึ้น อาทิ ม่านรางมอเตอร์ พร้อมรีโมทคอนโทรล, รางโชว์, รางโค้ง, ด้ามจูง

ดูเพิ่มเติม

Wall Paper

การตกแต่งห้องสามารถเพิ่มดีไซน์ ความสวยงามให้กับผนัง มีสไตล์มากขึ้นด้วย Wall Paper จาก LUXE DÉCOR โดยเลือกนำเสนอคุณด้วย Premium Wall Paper ที่สวยงาม หลากหลายลวดลาย

ดูเพิ่มเติม

Building Film

ปัจจุบันสภาพอากาศประเทศไทยมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ดังนั้นลูกค้าหลายท่านจึงให้ความสนใจติดตั้งฟิล์มกรองแสงติดอาคารกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้น LUXE DÉCOR จึงขอนำเสนอฟิล์มกรองแสงคุณภาพ

ดูเพิ่มเติม
LUXE DÉCOR ผู้ให้บริการงานผ้าม่านครบวงจร